Bitcoin Mining

Bitcoin Mining

Bitcoin mining är en referens för prospektering av guld. Till skillnad från guld behöver bitcoin miners inte en så kallad pickax, utan bara hårdvara som en dator med ett snabbt grafikkort eller en Antminer samt programvara som kör en algoritm. Datorn tillhandahåller sin energi för att lösa komplexa problem och ägaren utbetalas i Bitcoin.

bitcoin mining

Hur Fungerar Bitcoin Mining?

Aldrig mer än 21 miljoner Bitcoin kommer att användas vid bitcoin mining. För att inte överskrida denna fördefinierade gräns har grundaren av Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ansett att belöningen för varje löst block sjunker med hälften var fjärde år. 2009, med 50 Bitcoin per block, sedan minskat till 25 Bitcoin, belöningen sedan 2016 är endast 12,5 Bitcoin per block.  För att Bitcoin miner ska fortsätta ha ett incitament att gå med i en Bitcoin mining pool, kommer de också att få en liten belöning per transaktion från Bitcoin-användaren. Hur högt detta är beror på hur många transaktioner som för närvarande väntar på att bekräftas. Transaktioner med högre belöning föredras av bitcoin miners och bekräftas därför snabbare.

Bitcoin Mining Pools

En Bitcoin mining pool är en samordnad grupp av Bitcoin miners som kommit överens om att dela på belöningen som uppkommer ifrån deras gemensamma Bitcoin mining i förhållande till gruvhashkraften varje part bidrar med. Att gå med i en Bitcoin pool är helt klart givande för den individuella Bitcoin minern när belöningarna betalas ut, men tyvärr är det oftast den som ägar Bitocin poolen som har den mest koncentrerade makten. Men som Bitcoin miner har du alltid alternativet och möjligheten att välja att re-directa din hashkraft till en annan Bitcoin mining pool vid önskvärt tillfälle.

Bitcoin Historik

2008 – 18 AUG
Bitcoin.org födds
Det var i 2008 som domän-namnet Bitcoin.org registrerades och senare i Bitcoin år 2008 så publicerades en länk till dokumentet skapat av Satoshi Nakamoto med titeln Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

2009 – 19 JAN
Bitcoin Nätverket skapas
I Januari Bitcoin år 2009 så skapades Bitcoin nätverket med en lansering av open source Bitcoin klienten samt att de allra första Bitcoins utfärdades. Det var Satoshi Nakamoto som Bitcoin Minar de allra första Bitcoin blocket någonsin, det så kallade genesis blocket.

2010 – 6 FEB
Första Krypto Börsen Lanseras
Den 6 Februari i Bitcoin år 2010 så lanserades den allra första kryptovaluta börsen vid namn Bitcoin Market. Senare samma år den 22 Maj så gjorde det första online köpet med Bitcoin Valutan, då Laszlo Hanyecz köpte pizza för 10,000 Bitcoins.

2011 – JAN
Rise OF Altcoins
Baserat på bitcoins öppna källkod, så lanseras det alternativ till Bitcoin, så kallade Altcoins.

2012 – 1 MAR
Största Bitcoin Stölden Sker
Den 1 Mars under Bitcoin år 2012 så sker den allra största Bitcoin stölden på 50000 BTC efter att en uppgradering i Linode sker. Senare samma år den 3 Juni så skapas den största Bitcoin Mining blocket.Den inkluderar 1 322 transaktioner.

2013 – 22 JAN
BitPay Överträffar 10,000 Bitcoins
Den 22 Januari i Bitcoin år 2013 så överträffar BitPay 10,000 Bitcoin transaktioner. En månad senare i Februari så rapporterar Coinbase att det görs försäljning på över 1 miljon USD på en månad i Bitcoins. Senare sammma månad den 19 Februari så släpps den 8:e versionen av Bitcoins Client.

2014 – 23 APR
Rise and Rise Of Bitcoin
Dokumentär filmen The Rise and Rie of Bitcoin släpps. Dokumentären innehåler intervjuer med programmerare som knarklangare. En dokumentär film, The Rise and Rise of Bitcoin, släpptes 2014 med intervjuer med bitcoin-användare, till exempel en dataprogrammerare och en droghandlare. Tidigare samma år i Bitcoin år 2014 så öppnar Elliptic Vault den först säkra förvaringen för Bitcoins i London.
2015 – JAN

2015
I Januari månad Bitcoin år 2015 så lyckades Coinbase samla in 75 miljoner USD som en del av en serie C-finansieringsrunda och krossade alla tidigare rekord för en Bitcoin börs. Senare samma år så meddelande Bitcoinbörsen Bitstamp att detras exchange blivit utsatt för en hacking där cirka 19 000 Bitcoins stals.

2016 – FEB
Bitcoin Community Meetup
I Februari skedde ett möte bland de mest influentiella inom Bitcoin community i Hong Kong för att diskutera en utvecklingsplan och schema för bitcoin skalning. Mötet med stängd dörr inkluderade mer än 30 personer, tjänsteleverantörer och Bitcoin Core-utvecklare.

2017 – JAN
Bitcoin Anses Legit av Storbanker
Sedan lanseraingen av Bitcoin så är det först i Bitcoin år 2017 som kryptovalutan börjar ses som en legit valuta av äldre finansiella bolag och banker som Skandiabanken börjar lansera bitcoin bankkonton.

2018 – FEB
Ett Tufft år för Bitcoin
Bitcoin år 2018 var helt klart ett tufft är för Bitcoin valutan och dess användare. Valutan sjänk kraftigt i värde och många sålde då av sina Bitcoins. I 2018 låg Bitcoin priset på 3 732,04 dollar.

2019 –
Bitcoin Kurs Ökar
I slutet av februari 2019 observerades en positiv ökning av Bitcoin priset I mars samma år blev det känt att den iranska regeringen, som förbjöd kryptovalutor på dess stats territorium, nu är redo att acceptera dem.